Close
Výzkum a vývoj 2018

Společnost Janssen jako globální lídr v oblasti farmaceutických inovací, investovala v roce 2018 zhruba 20.7% z celosvětových tržeb do výzkumu a vývoje, což nás řadí v celosvětovém měřítku mezi top 10 farmaceutických společností s největšími investicemi do výzkumu a vývoje.
Převody hodnot zveřejněny podle Etického kodexu AIFP neobsahují veškeré náklady související s výzkumem a vývojem, ale pouze platby za služby, granty, cestovní náklady a náklady na ubytování poskytnuté v souvislosti s:

  • Neklinickými studiemi (jak je definováno v OECD zásady dobré laboratorní praxe),
  • Klinickými studiemi (jak je definováno v Nařízení 2001/20 / EC), nebo
  • Neintervenčními prospektivními studiemi (jak je definováno v Etickém kodexu AIFP).

Výzkum a vývoj
141 909 852 CZK