Close
Příspěvek na náklady akce Platby za služby a konzultace
REGISTRAČNÍ POPLATEKNÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ PLATBYSOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
Celková částka poskytnuta těmto příjemcům883 635 CZK1 824 345 CZK1 054 582 CZK9 043 CZK
Počet příjemců zahrnutých v celkové částce6368444
% příjemců zahrnutých v celkové částce z celkového počtu příjemců34.81 %24.2 %33.08 %23.53 %