Close
Научно-изследователска дейност 2021

Janssen е международна компания лидер във фармацевтичните иновации и през 2021 г. е инвестирила близо 22.8% от продажбите си в световен мащаб в научно-изследователска и развойна дейност, което ни позиционира в топ 10 на най-добрите международни компании от всички сектори, инвестиращи в такъв тип дейност. Прехвърлянето на стойности за научно-изследователска дейност, публикувано в съответствие с Кодекса за оповестяване на EFPIA не включва всички разходи за извършване на изследванията. Тези прехвърляния включват само разходи за услуги, безвъзмездни средства и разходи за пътуване и настаняване на здравни специалисти и здравни организации, свързани с планиране или провеждане на:

  • еклинични проучвания (както са дефинирани в OECD Принципите на Добрата Лабораторна Практика);

  • клинични проучвания (както са дефинирани в Директива 2001/20/EC); или

  • неинтервенционални проучвания, които имат перспективен характер и включват събиране на данни за пациентите от или от името на хора, или групи, лекари, специално за проучването.

Научно-изследователска дейност
1 701 976 BGN