Close
Взаимоотношения с пациентски организации 2020
Име на пациентска организация Адрес на организация Държава на организация Дата на договор Описание на дейност Нефинансова подкрепа Финансова подкрепа Разход за услуга
Patient Care Association ул. "Христо Матов" 3 София BULGARIA 08/10/2020 CNS-Patient Care Association Donation - 17 776 BGN 0 BGN
Win over Cancer Foundation 8 Malashevska Str. София BULGARIA 17/11/2020 PROSTATE CANCER DIGITAL AWARENESS CAMPAIGN - 11 500 BGN 0 BGN
Национална Асоциация по Превенция и Терапевтично Обучение - НАПТО ул. Кюстенджа 24, ет. 2 Варна BULGARIA 14/02/2020 CareAssist - 3 000 BGN 0 BGN
08/04/2020 Care Assist - 18 747 BGN 0 BGN
16/06/2020 Care Assist - 1 500 BGN 0 BGN
Фондация АЙВЪР ул. Тодор Кожухаров 7А София BULGARIA 06/08/2020 Donation IVOR Foundation - 5 000 BGN 0 BGN
03/12/2020 HIV DONATION TESTING IVOR FOUNDATION - 15 000 BGN 0 BGN
Фондация И ул. Дебър 50 Варна BULGARIA 09/09/2020 I FOUNDATION DONATION - 15 000 BGN 0 BGN