Close
Информация Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
ФАМИЛИЯ Първо име Град Адрес Такси за регистрация Пътуване и настаняване Хонорари СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ ЗА УСЛУГАТА, УГОВОРЕНИ В КОНСУЛТАНТСКИЯ ДОГОВОР
Аврамова Гергана Пловдив ул.Коматевско шосе 79 1 173 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Аврамова Татяна Варна ул.27-юли 28 762 BGN 0 BGN 800 BGN 0 BGN
Адем Нарин София бул.Никола Й.Вапцаров 51Б 0 BGN 150 BGN 0 BGN 0 BGN
Акабалиев Валентин Пловдив бул.Васил Априлов 15A 0 BGN 0 BGN 1 500 BGN 0 BGN
Алексов Емил София ул.Пловдивско поле 6 0 BGN 0 BGN 750 BGN 0 BGN
Амин Исмаил София бул.Никола Й.Вапцаров 51Б 195 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Анастасова Постаджиян Мария София ул.Св.Георги Софийски 3 60 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Андонов Владимир Пловдив бул.Васил Априлов 15А 0 BGN 0 BGN 1 000 BGN 0 BGN
Андреева Мирчева Иванка Пловдив бул.Васил Априлов 15A 1 173 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Антонов Красимир София бул.Акад.Иван Евстратиев Гешов 15 0 BGN 0 BGN 1 000 BGN 0 BGN
Апостолов Живко Варна бул.Христо Смирненски 1 0 BGN 0 BGN 1 065 BGN 0 BGN
Арнаудов Георги София ул.Пловдивско поле 6 0 BGN 0 BGN 3 100 BGN 0 BGN
Атанасова Мариана София ул.Ястребец 11 0 BGN 0 BGN 1 800 BGN 0 BGN
Бакърджиев Илко Варна ул.Никола Вапцаров 2 0 BGN 0 BGN 1 000 BGN 0 BGN
Балаценко Георги София ул.Пловдивско поле 6 0 BGN 0 BGN 1 500 BGN 0 BGN