Close

HCP’s Individual

Информация Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
ФАМИЛИЯ Първо име Град Адрес Такси за регистрация Пътуване и настаняване Хонорари СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ ЗА УСЛУГАТА, УГОВОРЕНИ В КОНСУЛТАНТСКИЯ ДОГОВОР
Алайков Цветан София бул.Д-р Г.М.Димитров 16 0 0 900 0
Али Сехер Пловдив ул.Перущица 1А 927 0 0 0
Алиосманова Емине Варна бул.Христо Смирненски 1 0 0 600 0
Андреев Стоян София бул.Д-р Петър Дертлиев 81 0 104 0 0
Антонов Петър Пловдив бул.Пещерско шосе 66 0 99 0 0
Апостолова Татяна Пловдив ул.Перущица 1А 492 549 990 0
Арнаудов Георги NA NA 880 0 0 0
Атанасова Виолета Силистра ул.Д р Анастас Янков 2 0 164 0 0
Атанасова Мариана София Ул.Бяло Море 8 0 0 990 0
Бааджи Ксения Пловдив ул.Янко Сакъзов 32 0 109 0 0
Бадева Атанасова Анелия Пловдив пл.Понеделник пазар 5 0 109 0 0
Бакърджиев Илко Варна ул.Никола Вапцаров 2 0 0 2 600 164
Банкова Снежина Варна бул.Република 15 0 164 0 0
Бауализ Стоилова Катрин София бул.Президент Линкълн 128 840 0 0 0
Бачурска Свитлана София ул.Пловдивско поле 6 0 0 1 500 0