Close
Медицински специалисти Агрегирано 2021
Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
Такси за регистрацияПътуване и настаняване ХонорариСъпътстващи разходи за услугата, уговорени в консултантския договор
обща сума относима за Предоставяне на стойност на такива Получатели34 884 BGN19 690 BGN124 756 BGN1 110 BGN
брой Получатели (списък с имена, ако е уместно)4916547
% от всички предоставяния на стойност на тези Получатели40.83 %24.24 %38.85 %33.33 %