Close
Медицински специалисти Агрегирано 2020
Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
Такси за регистрацияПътуване и настаняване ХонорариСъпътстващи разходи за услугата, уговорени в консултантския договор
обща сума относима за Предоставяне на стойност на такива Получатели14 968 BGN7 356 BGN72 020 BGN638 BGN
брой Получатели (списък с имена, ако е уместно)264423
% от всички предоставяния на стойност на тези Получатели25 %28.57 %42 %60 %