Close
Медицински специалисти Агрегирано 2022

Медицински специалисти Агрегирано

Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
Такси за регистрацияПътуване и настаняване ХонорариСъпътстващи разходи за услугата, уговорени в консултантския договор
обща сума относима за Предоставяне на стойност на такива Получатели17 488 BGN16 366 BGN82 085 BGN2 158 BGN
брой Получатели (списък с имена, ако е уместно)20305011
% от всички предоставяния на стойност на тези Получатели33.33 %30.93 %39.37 %47.83 %