Close
Информация Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
Име/Наименование Град Адрес Дарения и спонсорство Договори за ОБЩО спонсорство Такси за регистрация Пътуване и настаняване Хонорари Съпътстващи разходи за услугата, уговорени в консултантския договор
Bulgarian Scientific Society of Immuno-oncology Sofia bul.Nikola Yonkov Vaptsarov 51B 0 BGN 8 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
CIC София LEA IVANOVA 2 0 BGN 8 929 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Wasteels Sofia бул. "Мария Луиза" 102 0 BGN 35 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
АСИМП д-р Калинка Недушева Плевен ул.Димитър Константинов 11 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 1 100 BGN 0 BGN
АСИМП КВБ Д-р Янкова Дерма Вен Ямбол ул.Христо Смирненски 2 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 1 100 BGN 0 BGN
БСОФ София ул.Антон П.Чехов 10 0 BGN 4 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ Sofia Бул. ”Акад. Иван Гешов” №15 9 900 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Българско Дружество по Инфекциозни Болести София бул. Акад. Иван Гешов 17 0 BGN 6 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
ЕТ АИСМП ИП Д-р Вихра Миланова София ул.Цар Асен 103 0 BGN 2 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Колегиум Частна Психиатрия София ул.Дунав 22А 2 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
ПОБФБ София бул.Драган Цанков 36 0 BGN 4 298 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
Фондация МОРЕ - Дарзалас Варна ул.Иван Драсов 6 0 BGN 30 000 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN
ЮБДИБЕП Пловдив бул. "Пещерско Шосе" 66 А 0 BGN 1 300 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN 0 BGN