Close
Здравни организации Агрегирано 2022
Разходи, свързани с участие в събития Плащания за услуги и консултации / Хонорари
Дарения и спонсорство Договори за ОБЩО спонсорствоТакси за регистрация Пътуване и настаняванеХонорариСъпътстващи разходи за услугата, уговорени в консултантския договор
обща сума относима за Предоставяне на стойност на такива Получатели0 BGN0 BGN0 BGN0 BGN15 650 BGN0 BGN
брой Получатели (списък с имена, ако е уместно)000050
% от всички предоставяния на стойност на тези Получатели0 %0 %0 %0 %100 %0 %